Frågor och svar om fibernät

Innan du ansluter till fibernätet

Vad kostar det att ansluta till det öppna stadsnätet?
En anslutning för villor fram till tomtgräns i tätort kommer som ordinarie pris kosta 21 250 kr inkl. moms, eller en anslutning hela vägen in med grov återställning på tomten
24 150 kr inkl. moms.

Vi erbjuder en rabatt när vi går in i ett område. Priset är då 15 000 kr inklusive moms fram till tomtgräns och 18 000 kr inklusive moms hela vägen in med grov återställning.

Kan jag ansluta min fastighet till det öppna stadsnätet?
Vi håller på för fullt med att bygga ut stadsnätet. Här kan du se om din fastighet eller villa är ansluten till stadsnätet, eller om den kan anslutas. Innan vi startar projekteringsarbetet för utbyggnad krävs det att tillräckligt många inom ditt område har tecknat avtal.

 

Hur beställer jag fibernät?
Här hittar du blanketter för beställning av fibernät.
Hur ansluter man en fastighet?
Fibernätsförbindelsen överlämnas i en punkt (fastighetsswitch/fiberterminal) i fastigheten. Till denna anslutningspunkt kopplas fastighetens interna nät, ett s k LAN (Local Area Network) som distribuerar förbindelsen till användarna.
Vad är och hur bygger man ett fastighetsnät?
Ett fastighetsnät börjar där vårt fibernät slutar. Fastighetsnätet i ett flerbostadshus är antingen ett kopparnät för dataöverföring eller en fiberkabel som går vidare in i varje lägenhet i huset. I företagsfastigheter är fastighetsnätet oftast ett kopparnät som går till varje lokal i fastigheten. Vi har fler samarbetspartners som är lämpliga att bygga fastighetsnät och villaområdesnät.
Kan jag utnyttja ROT-avdrag?
De svar vi har fått från Skatteverket är:

– Eftersom vi har ett schablonpris på vår installation på tomten kan man inte göra ROT-avdrag.

– Arbetskostnaden måste specificeras för varje tomt. Det är den faktiska arbetskostnaden som är berättigar ROT-avdrag.

– Det är entreprenören som utför arbetet som ska ansöka om ROT-avdrag.

Det innebär att vi INTE kan ha ROT-avdrag på alternativet med fullständig installation. Vi kan inte specificera den faktiska arbetskostnaden på varje tomt eftersom vi beställer en total entreprenad. Och eftersom vi inte utför jobbet kan vi inte heller söka ROT-avdraget utan det måste entreprenören göra. Istället tog vi beslutet att ta ut ett lite lägre pris.

Om jag vill utnyttja ROT-avdraget, hur gör jag då?
Vill du utnyttja ROT-avdraget väljer du alternativet fram till tomtgräns. Du beställer själv en entreprenör som tillhandahåller ROT-avdrag att göra jobbet på tomten.

Tänk bara på att det är ENDAST för ARBETSKOSTNADEN på tomten som man får ansöka om rotavdrag på. Maskinkostnader ingår ej.