Följande adresser är drabbade:

Februarivägen 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14.

Aprilvägen 2, 4, 6, 8, 10.

Preliminärt räknar vi med att felet kommer att vara avhjälpt 16:00 idag fredag 3/3.